Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
nowy.


Jak definiować wzorce?

Definiowanie wzorców wymaga trochę uwagi i cierpliwości, ale włożony w to wysiłek opłaca się solennie, zwłaszcza przy dłuższych tekstach, którym zechcemy nadać efektowny, a równocześnie uporządkowany wygląd.
Załóżmy, że pragniesz utworzyć wzorzec, w którym:
- lewy margines leży w 5 kolumnie;
- prawy margines leży w 55 kolumnie;
- tabulatory są rozmieszczone co 10 kolumn;
- odstęp między wierszami jest równy jednej linii;
- tekst dosunięty jest do lewego marginesu;
- włączone jest automatyczne dzielenie wyrazów;
- tekst jest pisany krojem SanSerif.

Tak sformatowany tekst możesz zobaczyć na rysunku 9-1.


Aby zdefiniować wzorzec, pozwalający szybko osiągnąć przedstawiony efekt, musisz w trybie edycji tekstu
nowy.<br><br><br>Jak definiować wzorce?<br><br>Definiowanie wzorców wymaga trochę uwagi i cierpliwości, ale włożony w to wysiłek opłaca się solennie, zwłaszcza przy dłuższych tekstach, którym zechcemy nadać efektowny, a równocześnie uporządkowany wygląd.<br>Załóżmy, że pragniesz utworzyć wzorzec, w którym:<br>- lewy margines leży w 5 kolumnie;<br>- prawy margines leży w 55 kolumnie;<br>- tabulatory są rozmieszczone co 10 kolumn;<br>- odstęp między wierszami jest równy jednej linii;<br>- tekst dosunięty jest do lewego marginesu;<br>- włączone jest automatyczne dzielenie wyrazów;<br>- tekst jest pisany krojem SanSerif.<br><br>Tak sformatowany tekst możesz zobaczyć na rysunku 9-1.<br><br><br>Aby zdefiniować wzorzec, pozwalający szybko osiągnąć przedstawiony efekt, musisz w trybie edycji tekstu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego