Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie
Nr: 24.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
ubezpieczenie. Teraz to, ile pieniędzy kasa chorych dała szpitalom i przychodniom jest tajemnicą handlową, choć środki, którymi dysponuje są publiczne.
Katarzyna Skrzydłowska


Nadal nie ma kandydata na prezesa IPN
Partyjny czy niezależny?

Pat wokół Instytutu Pamięci Narodowej trwa. Wczoraj kolegium Instytutu usiłowało wyłonić nowego kandydata na prezesa. Bez powodzenia.
W tajnym głosowaniu żaden z pretendentów nie uzyskał wymaganej większości. Przesłuchano szóstkę kandydatów: Leszka Piotrowskiego, Zygmunta Szultka, Bogdana Borusewicza, Wiesława Wysockiego, Bohdana Urbankowskiego i Karola Głogowskiego. Siódmy - Aleksander Głazek - wcześniej zrezygnował.
Przewodniczący kolegium IPN Andrzej Grajewski winą za sytuację obarcza polityków. - Mamy do czynienia z ewidentną walką polityczną o kierownictwo Instytutu - powiedział
ubezpieczenie. Teraz to, ile pieniędzy kasa chorych dała szpitalom i przychodniom jest tajemnicą handlową, choć środki, którymi dysponuje są publiczne.&lt;/&gt;<br>&lt;au&gt;Katarzyna Skrzydłowska&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br>&lt;tit&gt;Nadal nie ma kandydata na prezesa IPN&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Partyjny czy niezależny?&lt;/&gt;<br><br>Pat wokół Instytutu Pamięci Narodowej trwa. Wczoraj kolegium Instytutu usiłowało wyłonić nowego kandydata na prezesa. Bez powodzenia. <br>W tajnym głosowaniu żaden z pretendentów nie uzyskał wymaganej większości. Przesłuchano szóstkę kandydatów: Leszka Piotrowskiego, Zygmunta Szultka, Bogdana Borusewicza, Wiesława Wysockiego, Bohdana Urbankowskiego i Karola Głogowskiego. Siódmy - Aleksander Głazek - wcześniej zrezygnował. <br>Przewodniczący kolegium IPN Andrzej Grajewski winą za sytuację obarcza polityków. - Mamy do czynienia z ewidentną walką polityczną o kierownictwo Instytutu - powiedział
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego