Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Do Krótkiej rozprawy można ułożyć swego rodzaju dyspozycję, która ujawniłaby przemyślny porządek w pozornie pogmatwanym toku rozważań.
Początkowe wiersze utworu są najbardziej kontrowersyjne - dotyczą spraw kościelnych, w których kolejno zabierają głos Pan, Wójt, Pleban. Potem Pleban porusza problem urzędów świeckich, mówi o sądownictwie, starostwach, mytach, żupach, sejmie, posłach - mówi poniekąd tak, jakby replikował na zarzuty czynione duchowieństwu przez Pana, ale mówi wyposażony w autorskie placet. Z kolei rzecz jest o czynszach, świadczeniach wojennych, dziesięcinach - rzecz do wyłożenia przydzielona Wójtowi. Na ciężary ponoszone przez szlachtę, na sądownictwo i pospolite ruszenie skarży się Pan, a wojenne kwestie finansowe porusza Pleban. O zbytkach mówią
Do Krótkiej rozprawy można ułożyć swego rodzaju dyspozycję, która ujawniłaby przemyślny porządek w pozornie pogmatwanym toku rozważań.<br>Początkowe wiersze utworu są najbardziej kontrowersyjne - dotyczą spraw kościelnych, w których kolejno zabierają głos Pan, Wójt, Pleban. Potem Pleban porusza problem urzędów świeckich, mówi o sądownictwie, starostwach, mytach, żupach, sejmie, posłach - mówi poniekąd tak, jakby replikował na zarzuty czynione duchowieństwu przez Pana, ale mówi wyposażony w autorskie placet. Z kolei rzecz jest o czynszach, świadczeniach wojennych, dziesięcinach - rzecz do wyłożenia przydzielona Wójtowi. Na ciężary ponoszone przez szlachtę, na sądownictwo i pospolite ruszenie skarży się Pan, a wojenne kwestie finansowe porusza Pleban. O zbytkach mówią
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego