Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
dwa poziomy gruntu (cm).
Podłoże o dużej gęstości i wilgotności lepiej przewodzi ciepło. Strumień ciepła przemieszcza się w nim szybciej i osiąga większą głębokość. Wahania temperatury gruntu są notowane jeszcze na stosunkowo dużej głębokości. Nie zmienia się jednak okres wahań temperatury. Odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi maksimami lub minimami temperatury jest taki sam, jak na powierzchni podłoża. Zmniejsza się natomiast wraz ze wzrostem głębokości amplituda temperatury podłoża.
Na pewnej głębokości zanikają dobowe i roczne wahania temperatury. Dobowe wahania temperatury w podłożu, w zależności od jego właściwości cieplnych, zazwyczaj osiągają głębokości do kilkudziesięciu centymetrów (rys. 5.3.1.2).
Roczne wahania temperatury w podłożu
dwa poziomy gruntu (cm). <br> Podłoże o dużej gęstości i wilgotności lepiej przewodzi ciepło. Strumień ciepła przemieszcza się w nim szybciej i osiąga większą głębokość. Wahania temperatury gruntu są notowane jeszcze na stosunkowo dużej głębokości. Nie zmienia się jednak okres wahań temperatury. Odstęp pomiędzy dwoma kolejnymi maksimami lub minimami temperatury jest taki sam, jak na powierzchni podłoża. Zmniejsza się natomiast wraz ze wzrostem głębokości amplituda temperatury podłoża.<br> Na pewnej głębokości zanikają dobowe i roczne wahania temperatury. Dobowe wahania temperatury w podłożu, w zależności od jego właściwości cieplnych, zazwyczaj osiągają głębokości do kilkudziesięciu centymetrów (rys. 5.3.1.2).<br> Roczne wahania temperatury w podłożu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego