Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu miasta Jarosławia
Nr: 3(75)
Miejsce wydania: Jarosław
Rok: 1999
Jarosławia, umieszczonym na przednich drzwiach, po obu stronach pojazdu.
2. W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób taksówką, wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane lub co najmniej zasłonięte.
§ 13
Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków, dotyczących jakości świadczonych usług przewozowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia.
§ 14
1. Kierowca taksówki jest obowiązany na żądanie pasażera udostępnić mu do wglądu egzemplarz niniejszych przepisów porządkowych, związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.
2. W każdej taksówce powinna być zamieszczona, widoczna informacja, dotycząca w szczególności :
1) stawki należności za 1 km przejazdu,
2) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych
Jarosławia, umieszczonym na przednich drzwiach, po obu stronach pojazdu.<br>2. W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób taksówką, wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane lub co najmniej zasłonięte.<br>§ 13<br>Organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków, dotyczących jakości świadczonych usług przewozowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia.<br>§ 14<br>1. Kierowca taksówki jest obowiązany na żądanie pasażera udostępnić mu do wglądu egzemplarz niniejszych przepisów porządkowych, związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.<br>2. W każdej taksówce powinna być zamieszczona, widoczna informacja, dotycząca w szczególności :<br>1) stawki należności za 1 km przejazdu,<br>2) organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego