Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
wszechstronnie i zmieniać o ile uznamy, iż zawodzą nasze nadzieje". Ustosunkowując się do meritum dyskusji, pisano: "Naszym zdaniem podstawą jedyną i zasadniczą naszego programu politycznego jest, było i być musi niezłomne, konsekwentne dążenie do odzyskania niepodległego, demokratycznego państwa polskiego w zjednoczeniu trzech zaborów. - - Hasło autonomii to jedna z pierwszorzędnych spraw taktyki politycznej; nie należy go odrzucać i wypierać się jako bezużytecznego frazesu dlatego, że dziś nie ma żadnych szans urzeczywistnienia go: nie należy jednak popularyzować go w narodzie do tyla, aby wprowadzało bałamuctwo pojęć i zakrywało masom nasz przewodni ideał niepodległości". Nie należy też, zdaniem autora artykułu, "płacić z góry czy
wszechstronnie i zmieniać o ile uznamy, iż zawodzą nasze nadzieje". <page nr=19> Ustosunkowując się do meritum dyskusji, pisano: "Naszym zdaniem podstawą jedyną i zasadniczą naszego programu politycznego jest, było i być musi niezłomne, konsekwentne dążenie do odzyskania niepodległego, demokratycznego państwa polskiego w zjednoczeniu trzech zaborów. - - Hasło autonomii to jedna z pierwszorzędnych spraw taktyki politycznej; nie należy go odrzucać i wypierać się jako bezużytecznego frazesu dlatego, że dziś nie ma żadnych szans urzeczywistnienia go: nie należy jednak popularyzować go w narodzie do <orig>tyla</orig>, aby wprowadzało bałamuctwo pojęć i zakrywało masom nasz przewodni ideał niepodległości". Nie należy też, zdaniem autora artykułu, "płacić z góry czy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego