Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Literatura
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1984
samym byciem ludzkiego istnienia, ma charakter ontologiczny. Heidegger nazywa ją transcendencją. Transcendencja więc, wolność, to nie "jedna z możliwości" Dasein, lecz charakterystyka wyróżniająca go spośród wszystkich innych. Z samego faktu istnienia - Dasein jest z konieczności transcendencją, powiada Heidegger. Dlatego też powiedzenie, że Dasein "transcenduje siebie" jest w jego oczach zwyczajną tautologią. Dlatego też w przekonaniu filozofa jałową całkowicie i opartą na nieporozumieniu byłaby próba jakiejś ostatecznej czy wyczerpującej definicji bycia Dasein. Nie można bowiem zdefiniować tego, co z konieczności jest zmienne i niestałe, co jest możliwością.
Oto dlaczego Heidegger odrzuca zdecydowanie scholastyczne pojęcie existentia jako nie dające się zastosować do bytu
samym byciem ludzkiego istnienia, ma charakter ontologiczny. Heidegger nazywa ją transcendencją. Transcendencja więc, wolność, to nie "jedna z możliwości" &lt;tit&gt;Dasein&lt;/&gt;, lecz charakterystyka wyróżniająca go spośród wszystkich innych. Z samego faktu istnienia - &lt;tit&gt;Dasein&lt;/&gt; jest z konieczności transcendencją, powiada Heidegger. Dlatego też powiedzenie, że &lt;tit&gt;Dasein&lt;/&gt; "transcenduje siebie" jest w jego oczach zwyczajną tautologią. Dlatego też w przekonaniu filozofa jałową całkowicie i opartą na nieporozumieniu byłaby próba jakiejś ostatecznej czy wyczerpującej definicji bycia &lt;tit&gt;Dasein&lt;/&gt;. Nie można bowiem zdefiniować tego, co z konieczności jest zmienne i niestałe, co jest możliwością.<br>Oto dlaczego Heidegger odrzuca zdecydowanie scholastyczne pojęcie &lt;hi rend="italic"&gt;existentia&lt;/&gt; jako nie dające się zastosować do bytu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego