Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
naszym (bardzo zresztą prymitywnym) przypadku, że zbiór ten redukuje się do zdarzenia A . Wtedy:. Fakt, że odpowiednik kanonu jedynej różnicy ma w tym wypadku trzy warianty (wzory (16.1) - (16.3)), tłumaczy się tym, że w eksperymencie nie zachodzi zdarzenie złożone A A, to zaś z kolei następuje - w myśl tautologii rachunku funktorów: (uw)A = (uwA+uAw+uAwA) w jednym z trzech przypadków: A A lub A A , lub A A .
Ogólna forma odpowiednika kanonu jedynej różnicy jest zbyt skomplikowana, aby warto ją było tu formułować; w konkretnych przypadkach ustalanie odpowiednich schematów nie nastręcza żadnych trudności.
Dowody wzorów (14) - (16.3
naszym (bardzo zresztą prymitywnym) przypadku, że zbiór ten redukuje się do zdarzenia A . Wtedy:&lt;gap&gt;. Fakt, że odpowiednik kanonu jedynej różnicy ma w tym wypadku trzy warianty (wzory (16.1) - (16.3)), tłumaczy się tym, że w eksperymencie nie zachodzi zdarzenie złożone A A, to zaś z kolei następuje - w myśl tautologii rachunku funktorów: (uw)A = (uwA+uAw+uAwA) w jednym z trzech przypadków: A A lub A A , lub A A .<br> Ogólna forma odpowiednika kanonu jedynej różnicy jest zbyt skomplikowana, aby warto ją było tu formułować; w konkretnych przypadkach ustalanie odpowiednich schematów nie nastręcza żadnych trudności.<br> Dowody wzorów (14) - (16.3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego