Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
człowieka, przekrój poprzeczny wielkiego pnia drzewnego, którego słoje rejestrują upływ czasu, oraz "zegar kwiatowy" zrekonstruowany według modelu słynnego uczonego szwedzkiego Linneusza, który w połowie XVIII w. urządził w swym ogrodzie taki właśnie zegar.
Kogut okazał się więc dobrym punktem wyjścia refleksji. Przypominano np. że w 1564 r. Elie Viret, szwajcarski teolog i reformator pisał apologię kogutów - zabierali je ze sobą idący na wojnę żołnierze, by anonsowały początek dnia. Na wsi polskiej, gdzie jeszcze w XVIII w. zegar był unikatem, ordynacja wiejska obowiązująca we wsiach miasta Poznania z r. 1723 stanowiła, iż: "stróż miarkował się będzie po pianiu kogutów, ponieważ na wsiach
człowieka, przekrój poprzeczny wielkiego pnia drzewnego, którego słoje rejestrują upływ czasu, oraz "zegar kwiatowy" zrekonstruowany według modelu słynnego uczonego szwedzkiego Linneusza, który w połowie XVIII w. urządził w swym ogrodzie taki właśnie zegar.<br> Kogut okazał się więc dobrym punktem wyjścia refleksji. Przypominano np. że w 1564 r. Elie Viret, szwajcarski teolog i reformator pisał apologię kogutów - zabierali je ze sobą idący na wojnę żołnierze, by anonsowały początek dnia. Na wsi polskiej, gdzie jeszcze w XVIII w. zegar był unikatem, ordynacja wiejska obowiązująca we wsiach miasta Poznania z r. 1723 stanowiła, iż: "stróż miarkował się będzie po pianiu kogutów, ponieważ na wsiach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego