Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
w komunikacie końcowym, aby wierni byli informowani o przebiegu prac Komisji, aby dzięki temu mogli "czuwać w modlitwie wstawienniczej i wspólnie wzrastać w wierze i nadziei". Było to zarazem "życzenie, aby postępy dialogu pomagały katolikom i prawosławnym wzrastać w lepszym poznaniu wzajemnym oraz w większej miłości; przez przepowiadanie, katechezę, formację teologiczną - w ten sposób ukierunkowane - dialog wyda wszystkie swoje owoce w Ludzie Bożym". Słowa te zobowiązują obydwie dialogujące strony.

MARZENIE I RZECZYWISTOŚĆ

Witając przybyłych jako prymas Fińskiego Kościoła Prawosławnego, abp Jan (Rinne) przypomniał pewien epizod z własnego życia. Ponad 20 lat temu przyjął święcenia diakonatu z rąk patriarchy Atenagorasa w katedrze
w komunikacie końcowym, aby wierni byli informowani o przebiegu prac Komisji, aby dzięki temu mogli "czuwać w modlitwie wstawienniczej i wspólnie wzrastać w wierze i nadziei". Było to zarazem "życzenie, aby postępy dialogu pomagały katolikom i prawosławnym wzrastać w lepszym poznaniu wzajemnym oraz w większej miłości; przez przepowiadanie, katechezę, formację teologiczną - w ten sposób ukierunkowane - dialog wyda wszystkie swoje owoce w Ludzie Bożym". Słowa te zobowiązują obydwie dialogujące strony.<br><br>&lt;tit&gt;MARZENIE I RZECZYWISTOŚĆ &lt;/&gt;<br><br>Witając przybyłych jako prymas Fińskiego Kościoła Prawosławnego, abp Jan (Rinne) przypomniał pewien epizod z własnego życia. Ponad 20 lat temu przyjął święcenia diakonatu z rąk patriarchy Atenagorasa w katedrze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego