Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
potem, uzupełnione, w 1572 r. prawdopodobnie w Zasławiu. Wydanie to nazywamy Biblią nieświeską, jako że, ściśle rzecz biorąc, nie był to w pełni przekład Budnego. Współwyznawcy poczynili bowiem pewne zmiany w druku, co nie uzyskało zgody tłumacza. Pod względem artystycznym Biblia nieświeska nie dorównuje swej poprzedniczce, Biblii brzeskiej. Ariańskie dociekania teologiczne nad istotą Trójcy Świętej i bóstwem Chrystusa kierowały uwagę tłumacza czy tłumaczy na literalną ścisłość przekładu. "Tak straszne powieści tłumacząc, ochędóstwa mowy szukać niebezpieczna rzecz jest" - pisał tłumacz we wstępie.
Katolików nie opuszczały jednak obawy przed polską Biblią. Słowo polskie w Kościele - sądzili - powinno docierać za pośrednictwem żywotów świętych, które
potem, uzupełnione, w 1572 r. prawdopodobnie w Zasławiu. Wydanie to nazywamy Biblią nieświeską, jako że, ściśle rzecz biorąc, nie był to w pełni przekład Budnego. Współwyznawcy poczynili bowiem pewne zmiany w druku, co nie uzyskało zgody tłumacza. Pod względem artystycznym Biblia nieświeska nie dorównuje swej poprzedniczce, Biblii brzeskiej. Ariańskie dociekania teologiczne nad istotą Trójcy Świętej i bóstwem Chrystusa kierowały uwagę tłumacza czy tłumaczy na literalną ścisłość przekładu. "Tak straszne powieści tłumacząc, ochędóstwa mowy szukać niebezpieczna rzecz jest" - pisał tłumacz we wstępie.<br>Katolików nie opuszczały jednak obawy przed polską Biblią. Słowo polskie w Kościele - sądzili - powinno docierać za pośrednictwem żywotów świętych, które
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego