Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Po szkodzie? Przed szkodą?
Rok: 1997
lub bardziej jawnie, w mniej lub bardziej agresywny
sposób, należy do kanonu współczesnośći - dzielą go tak teoretycy, jak
praktycy wolnego rynku, zarówno niewierzący, jak i wierzący. Do tego
samego, powszechnie wyznawanego, kanonu należy również przekonanie, że
religia jest prywatną sprawą każdego człowieka. Trudno tym poglądom
odmówić racji. Bywało przecież, że teologiczne teorie określały zasady
gospodarowania bądź też bez znajomości owych zasad dokonywały
moralizatorskiej krytyki ekonomii. Bez wątpienia też, religia jest w
pierwszym rzędzie osobistym spotkaniem człowieka z Bogiem, a
klerykalizacja życia społecznego zagrożeniem dla wolności jednostki.
Rozumiejąc te obawy, trzeba jasno powiedzieć, że "Kościół nie zmierza -
to słowa kardynała Ratzingera - do
lub bardziej jawnie, w mniej lub bardziej agresywny<br>sposób, należy do kanonu współczesnośći - dzielą go tak teoretycy, jak<br>praktycy wolnego rynku, zarówno niewierzący, jak i wierzący. Do tego<br>samego, powszechnie wyznawanego, kanonu należy również przekonanie, że<br>religia jest prywatną sprawą każdego człowieka. Trudno tym poglądom<br>odmówić racji. Bywało przecież, że teologiczne teorie określały zasady<br>gospodarowania bądź też bez znajomości owych zasad dokonywały<br>moralizatorskiej krytyki ekonomii. Bez wątpienia też, religia jest w<br>pierwszym rzędzie osobistym spotkaniem człowieka z Bogiem, a<br>klerykalizacja życia społecznego zagrożeniem dla wolności jednostki.<br>Rozumiejąc te obawy, trzeba jasno powiedzieć, że "Kościół nie zmierza -<br>to słowa kardynała Ratzingera - do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego