Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
do interpretacji idącej bardziej po linii Pierwszego Vaticanum niż Drugiego i także w tym sensie jest "konserwatywny". Wynikiem jest daleko posunięty centralizm, nadmierne skupienie w swoim ręku i organach Kurii Rzymskiej prawa decyzji w dziedzinie jurysdykcji (przysługująca mu w ramach prawa kanonicznego "jurysdykcja bezpośrednia", której przykładem są wymienione w deklaracji teologów ingerencje w normalne uprawnienia Kościołów lokalnych) jak i w sprawach doktrynalnych.Tu należy zjawisko, które krytycy tego centralizmu określają mianem "pełzającej nieomylności", to jest tendencja do postulowania przywileju nieomylności nie tylko dla specjalnych orzeczeń ex cathedra (obwarowanych jeszcze przez I Vaticanum w miarę ścisłymi przepisami), ale i dla elementów normalnego
do interpretacji idącej bardziej po linii Pierwszego Vaticanum niż Drugiego i także w tym sensie jest "konserwatywny". Wynikiem jest daleko posunięty centralizm, nadmierne skupienie w swoim ręku i organach Kurii Rzymskiej prawa decyzji w dziedzinie jurysdykcji (przysługująca mu w ramach prawa kanonicznego "jurysdykcja bezpośrednia", której przykładem są wymienione w deklaracji teologów ingerencje w normalne uprawnienia Kościołów lokalnych) jak i w sprawach doktrynalnych.<br><br>&lt;page nr=137&gt;<br><br>Tu należy zjawisko, które krytycy tego centralizmu określają mianem "pełzającej nieomylności", to jest tendencja do postulowania przywileju nieomylności nie tylko dla specjalnych orzeczeń &lt;foreign&gt;ex cathedra&lt;/&gt; (obwarowanych jeszcze przez I Vaticanum w miarę ścisłymi przepisami), ale i dla elementów normalnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego