Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
cechom osobowości mógł stworzyć syntezę filozofii greckiej i chrześcijaństwa. W syntezie tej posunął się jednak zbyt daleko i przekroczył ramy chrześcijańskiej ortodoksji. Idea powszechnego zbawienia (apokatastasis), obejmującego cały stworzony świat, łącznie nawet z samymi upadłymi duchami, była jednym z punktów jego teologii, który nie został przyjęty przez późniejsze pokolenia chrześcijańskich teologów. Taki sam los spotkał jego zapatrywania na preegzystencję i reinkarnację wszystkich ludzkich dusz. Mimo to trzeba uważać dzieła Orygenesa za źródło teologicznej tradycji chrześcijańskiej. On i jego uczniowie (wśród nich św. Atanazy, św. Grzegorz z Nyssy, Ewagriusz) położyli podwaliny pod egzegezę, teologię i duchowość chrześcijańską. Stworzyli podstawy pod pełną przyszłą
cechom osobowości mógł stworzyć syntezę filozofii greckiej i chrześcijaństwa. W syntezie tej posunął się jednak zbyt daleko i przekroczył ramy chrześcijańskiej ortodoksji. Idea powszechnego zbawienia (<foreign lang="gr">apokatastasis</>), obejmującego cały stworzony świat, łącznie nawet z samymi upadłymi duchami, była jednym z punktów jego teologii, który nie został przyjęty przez późniejsze pokolenia chrześcijańskich teologów. Taki sam los spotkał jego zapatrywania na preegzystencję i reinkarnację wszystkich ludzkich dusz. Mimo to trzeba uważać dzieła <name type="person">Orygenesa</> za źródło teologicznej tradycji chrześcijańskiej. On i jego uczniowie (wśród nich <name type="person">św. Atanazy</>, <name type="person">św. Grzegorz z Nyssy</>, <name type="person">Ewagriusz</>) położyli podwaliny pod egzegezę, teologię i duchowość chrześcijańską. Stworzyli podstawy pod pełną przyszłą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego