Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
możliwym do opisania i wykorzystywania na gruncie innych dyscyplin naukowych. Zanim zajmiemy się informacją na gruncie estetyki, przyjrzyjmy się kilku jej wybranym definicjom oraz treściom niektórych związanych z nią pojęć. Na gruncie teorii systemów teoria informacji jest jednym z podstawowych zagadnień, które musi być uwzględnione przy wykorzystaniu analizy systemowej.
W teorii informacji znaczenie pojęcia "informacja" nie jest utożsamione ze znaczeniem potocznym. Informacja jest wyliczalna, przetwarzana i wykorzystywana.
Nie należy mylić informacji z sygnałem lub komunikatem. Informacja jest pewną cechą sygnału. Ten sam sygnał może nieść więcej lub mniej informacji, może też nie nieść jej wcale.
Aby sygnał inicjujący mógł efektywnie wyzwolić dynamizację
możliwym do opisania i wykorzystywania na gruncie innych dyscyplin naukowych. Zanim zajmiemy się informacją na gruncie estetyki, przyjrzyjmy się kilku jej wybranym definicjom oraz treściom niektórych związanych z nią pojęć. Na gruncie teorii systemów teoria informacji jest jednym z podstawowych zagadnień, które musi być uwzględnione przy wykorzystaniu analizy systemowej.<br>W teorii informacji znaczenie pojęcia "informacja" nie jest utożsamione ze znaczeniem potocznym. Informacja jest wyliczalna, przetwarzana i wykorzystywana.<br>Nie należy mylić informacji z sygnałem lub komunikatem. Informacja jest pewną cechą sygnału. Ten sam sygnał może nieść więcej lub mniej informacji, może też nie nieść jej wcale.<br>Aby sygnał inicjujący mógł efektywnie wyzwolić dynamizację
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego