Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
dzisiaj pojmowany oraz stosowany w różnych naukach koncepcji jej podziału. Bez tego wstępnego omówienia treść dalszych rozważań może okazać się niezrozumiała. Istnieją setki definicji kultury. Jedne kładą nacisk na biogenetyczną stronę jej powstania, inne - na społeczną, jeszcze inne - na psychologiczną, historyczną, semiotyczną itp. Są wreszcie próby definiowania kultury w kategorach teorii informacji i cybernetyki. Wśród tej wielości ujęć istnieje grupa definicji o wyraźnie behawioralnym charakterze. I tak, np. A. Kłoskowska definiuje kulturę jako sposoby zachowania wyuczone w obrębie jakiejś zbiorowości ludzkiej i wspólne w jej obrębie (Kłoskowska 1984), podobnie C. Kluckhohn określa kulturę jako zespół wzorów charakteryzujących zachowania w danej zbiorowości (Nowicka
dzisiaj pojmowany oraz stosowany w różnych naukach koncepcji jej podziału. Bez tego wstępnego omówienia treść dalszych rozważań może okazać się niezrozumiała. Istnieją setki definicji kultury. Jedne kładą nacisk na biogenetyczną stronę jej powstania, inne - na społeczną, jeszcze inne - na psychologiczną, historyczną, semiotyczną itp. Są wreszcie próby definiowania kultury w kategorach teorii informacji i cybernetyki. Wśród tej wielości ujęć istnieje grupa definicji o wyraźnie behawioralnym charakterze. I tak, np. A. Kłoskowska definiuje kulturę jako sposoby zachowania wyuczone w obrębie jakiejś zbiorowości ludzkiej i wspólne w jej obrębie (Kłoskowska 1984), podobnie C. Kluckhohn określa kulturę jako zespół wzorów charakteryzujących zachowania w danej zbiorowości (Nowicka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego