Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
w XVII i XVIII wieku. Powtórzyły się one w latach II wojny światowej. Gdyby zaś ziemie te należały dziś do III Rzeczypospolitej, mielibyśmy na nich zapewne małą Jugosławię. Tak czy inaczej, Rusini (przyszli Ukraińcy) stanowili jedyną mniejszość etniczną, jaka z bronią w ręku wystąpiła przeciwko Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Opłaciła się Rzeczypospolitej tolerancja okazywana przedstawicielom mniejszości religijnych, najbardziej skrajnych sekt wyznaniowych, takich jak anabaptyści niemieccy i holenderscy (menonici) czy antytrynitarze. Do wygnania tych ostatnich jako potencjalnych siewców niepokojów społecznych wzywano już w połowie XVI stulecia. Zostało to przeprowadzone dopiero w sto lat później, gdy braciom polskim zarzucono zdradę, jakiej mieli się dopuścić w
w XVII i XVIII wieku. Powtórzyły się one w latach II wojny światowej. Gdyby zaś ziemie te należały dziś do III Rzeczypospolitej, mielibyśmy na nich zapewne małą Jugosławię. Tak czy inaczej, Rusini (przyszli Ukraińcy) stanowili jedyną mniejszość etniczną, jaka z bronią w ręku wystąpiła przeciwko Rzeczypospolitej szlacheckiej.<br>Opłaciła się Rzeczypospolitej tolerancja okazywana przedstawicielom mniejszości religijnych, najbardziej skrajnych sekt wyznaniowych, takich jak anabaptyści niemieccy i holenderscy (menonici) czy antytrynitarze. Do wygnania tych ostatnich jako potencjalnych &lt;page nr=52&gt;siewców niepokojów społecznych wzywano już w połowie XVI stulecia. Zostało to przeprowadzone dopiero w sto lat później, gdy braciom polskim zarzucono zdradę, jakiej mieli się dopuścić w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego