Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: ulotki polityczne
Rok: 2000
Tadeusz - lat 58. Wykształcenie wyższe prawnicze. Prywatny przedsiębiorca. Zainteresowania: prawne problemy samorządu. Członek SLD.


Dokończenie ze str 1
w wielu sprawach wieloletnie zaniedbania. Nie winimy sprawujących władzę przedstawicieli AWS za wszystkie niedociągnięcia, o których piszemy wyżej.
Winimy je przede wszystkim za wszechobecny marazm i zaniechania, za przerwanie korzystnego na Pradze trendu rozwojowego, który miał miejsce w latach 1994-98.
Winimy je za brak wizji rozwojowej naszej Dzielnicy, za bierne administrowanie, za pogorszenie wizerunku Pragi w oczach inwestorów.
Radzie Dzielnicy ani mieszkańcom Pragi nie dane było usłyszeć o planowanych przedsięwzięciach nowych AWS-owskich władz na Pradze Północ, a tyle jest przecież do
Tadeusz - lat 58. Wykształcenie wyższe prawnicze. Prywatny przedsiębiorca. Zainteresowania: prawne problemy samorządu. Członek SLD.<br><br> <br>&lt;hi&gt;Dokończenie ze str 1&lt;/&gt;<br>w wielu sprawach wieloletnie zaniedbania. Nie winimy sprawujących władzę przedstawicieli AWS za wszystkie niedociągnięcia, o których piszemy wyżej. <br>Winimy je przede wszystkim za wszechobecny marazm i zaniechania, za przerwanie korzystnego na Pradze trendu rozwojowego, który miał miejsce w latach 1994-98.<br>Winimy je za brak wizji rozwojowej naszej Dzielnicy, za bierne administrowanie, za pogorszenie wizerunku Pragi w oczach inwestorów.<br>Radzie Dzielnicy ani mieszkańcom Pragi nie dane było usłyszeć o planowanych przedsięwzięciach nowych AWS-owskich władz na Pradze Północ, a tyle jest przecież do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego