Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
młodej generacji i wyrównania startu społecznego młodego pokolenia. Na tym tle stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, na ile funkcjonujące rozwiązania zabezpieczenia społecznego odnośnie kręgu uprawnionych do świadczeń, tytułów i zasad przyznawania oraz ich charakteru i wysokości mogą być instrumentem kształtowania warunków życia młodej generacji.
Można tu wskazać na następujące trendy: rozszerzanie zakresu osobowego zabezpieczenia społecznego w kierunku powszechności i rozszerzanie zakresu przedmiotowego, ewolucję rozwiązań stricte ubezpieczeniowych na rzecz stosunków zaopatrzeniowych, tendencje scaleniowe między poszczególnymi segmentami zabezpieczenia, wprowadzanie mechanizmów dostosowawczych zapewniających waloryzację świadczeń. Systemy zabezpieczenia społecznego rozwijane są od dawna w powiązaniu z celami polityki zatrudnienia, w ostatnich dziesięcioleciach bardziej uwidacznia
młodej generacji i wyrównania startu społecznego młodego pokolenia. Na tym tle stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, na ile funkcjonujące rozwiązania zabezpieczenia społecznego odnośnie kręgu uprawnionych do świadczeń, tytułów i zasad przyznawania oraz ich charakteru i wysokości mogą być instrumentem kształtowania warunków życia młodej generacji.&lt;/intro&gt;<br> &lt;gap&gt; Można tu wskazać na następujące trendy: rozszerzanie zakresu osobowego zabezpieczenia społecznego w kierunku powszechności i rozszerzanie zakresu przedmiotowego, ewolucję rozwiązań &lt;foreign&gt;stricte&lt;/foreign&gt; ubezpieczeniowych na rzecz stosunków zaopatrzeniowych, tendencje scaleniowe między poszczególnymi segmentami zabezpieczenia, wprowadzanie mechanizmów dostosowawczych zapewniających waloryzację świadczeń. Systemy zabezpieczenia społecznego rozwijane są od dawna w powiązaniu z celami polityki zatrudnienia, w ostatnich dziesięcioleciach bardziej uwidacznia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego