Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Po szkodzie? Przed szkodą?
Rok: 1997
szkolnego, a potem samorządy lokalne czy fundacje, które niestety
prawie wcale tego nie czynią.
Dodam jeszcze, że dla mnie - jako kapłana - nie jest obojętne, w
jakim systemie ekonomiczno-politycznym żyć będą ludzie, do których
przychodzę głosić Ewangelię. Postsocjalistyczny prekapitalizm oznacza
bowiem system marnotrawiący na wielką skalę ludzkie talenty i
możliwości, trwoniący uczciwą pracę i wywołujący - dotyczy to zwłaszcza
najzdolniejszych - falę emigracji. Oznacza też system powszechnej
korupcji, łapówkarstwa, populistycznej nienawiści i agresji oraz
zamysłów zaprowadzenia autokratycznego porządku w kraju. Żadna z tych
spraw nie jest obojętna z moralnego punktu widzenia.

NIEOBECNOŚĆ REFLEKSJI MORALNEJ
W ŻYCIU GOSPODARCZYM

Parędziesiąt lat nieracjonalnej i amoralnej "gospodarki
szkolnego, a potem samorządy lokalne czy fundacje, które niestety<br>prawie wcale tego nie czynią.<br> Dodam jeszcze, że dla mnie - jako kapłana - nie jest obojętne, w<br>jakim systemie ekonomiczno-politycznym żyć będą ludzie, do których<br>przychodzę głosić Ewangelię. Postsocjalistyczny prekapitalizm oznacza<br>bowiem system marnotrawiący na wielką skalę ludzkie talenty i<br>możliwości, trwoniący uczciwą pracę i wywołujący - dotyczy to zwłaszcza<br>najzdolniejszych - falę emigracji. Oznacza też system powszechnej<br>korupcji, łapówkarstwa, populistycznej nienawiści i agresji oraz<br>zamysłów zaprowadzenia autokratycznego porządku w kraju. Żadna z tych<br>spraw nie jest obojętna z moralnego punktu widzenia.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;NIEOBECNOŚĆ REFLEKSJI MORALNEJ<br>W ŻYCIU GOSPODARCZYM&lt;/&gt;<br><br> Parędziesiąt lat nieracjonalnej i amoralnej "gospodarki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego