Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
typów monitoringu:
- sieć obserwacyjna dla oceny stanu wód podziemnych (sieć taką rozwija i prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny),
- monitoring geochemiczny związany ze śledzeniem zmian zachodzących głównie w warstwie przypowierzchniowej w formie wydawanych atlasów geochemicznych. Na podstawie tych założeń od roku 1990 w Państwowym Instytucie Geologicznym realizowany jest program "Ochrona litosfery".
Podstawowy trzon prac badawczych, przewidzianych na lata 1991-2000, w odniesieniu do kopalin, wód podziemnych i wybranych zagadnień powierzchni ziemi prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny. Niektóre zagadnienia, jak np. wpływ antropogenicznych skażeń geochemicznych na zdrowie człowieka, wymagają kooperacji z innymi placówkami badawczymi.
Program ochrony litosfery łączy w sobie zarówno elementy badań podstawowych, jak
typów monitoringu:<br>- sieć obserwacyjna dla oceny stanu wód podziemnych (sieć taką rozwija i prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny),<br>- monitoring geochemiczny związany ze śledzeniem zmian zachodzących głównie w warstwie przypowierzchniowej w formie wydawanych atlasów geochemicznych. Na podstawie tych założeń od roku 1990 w Państwowym Instytucie Geologicznym realizowany jest program "Ochrona litosfery".<br>Podstawowy trzon prac badawczych, przewidzianych na lata 1991-2000, w odniesieniu do kopalin, wód podziemnych i wybranych zagadnień powierzchni ziemi prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny. Niektóre zagadnienia, jak np. wpływ antropogenicznych skażeń geochemicznych na zdrowie człowieka, wymagają kooperacji z innymi placówkami badawczymi.<br>Program ochrony litosfery łączy w sobie zarówno elementy badań podstawowych, jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego