Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
znacznie większa w grupie chłopców niż w grupie dziewcząt. Wśród chłopców stosunek samobójstw zakończonych śmiercią wobec udaremnionych prób samobójczych był w przybliżeniu jak 1:4, wśród dziewcząt - jak 1:15.

Względnie małe zróżnicowanie udziału dziewcząt i chłopców w strukturze samobójstw młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin zdezorganizowanych jest nieco zaskakujące. Chodzi tu przy tym nie tylko o zmniejszenie rozpiętości proporcji chłopców i dziewcząt podejmujących próby samobójcze, ale nawet o ich odwrócenie w określonych typach szkół. Przewaga dziewcząt, relatywnie zresztą niewielka, występuje tylko wśród młodzieży techników i liceów ogólnokształcących oraz w grupie "ogółem" obejmującej całą badaną młodzież. Natomiast zarówno wśród uczniów szkół podstawowych
znacznie większa w grupie chłopców niż w grupie dziewcząt. Wśród chłopców stosunek samobójstw zakończonych śmiercią wobec udaremnionych prób samobójczych był w przybliżeniu jak 1:4, wśród dziewcząt - jak 1:15.<br><br>Względnie małe zróżnicowanie udziału dziewcząt i chłopców w strukturze samobójstw młodzieży szkolnej pochodzącej z rodzin zdezorganizowanych jest nieco zaskakujące. Chodzi tu przy tym nie tylko o zmniejszenie rozpiętości proporcji chłopców i dziewcząt podejmujących próby samobójcze, ale nawet o ich odwrócenie w określonych typach szkół. Przewaga dziewcząt, relatywnie zresztą niewielka, występuje tylko wśród młodzieży techników i liceów ogólnokształcących oraz w grupie "ogółem" obejmującej całą badaną młodzież. Natomiast zarówno wśród uczniów szkół podstawowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego