Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
przyrosty współrzędnych wynoszą odpowiednio i mogą mieć znak albo dodatni, albo ujemny. W każdym z możliwych przypadków, biorąc pod uwagę bezwzględne wartości przyrostów, otrzymamy jedną wartość kąta z zależności

zawartą między 0&730; a 90&730;. Wartość azymutu boku PK obliczymy uwzględniając fakt, że w każdej ćwiartce układu współrzędnych prostokątnych znaki przyrostów tworzą inną kombinację. Kombinacje te określa się zgodnie z zasadami stosowanymi w trygonometrii (rys. 1.35).

W zadaniu na obliczenie azymutu zapis symboliki punktów jest istotny dlatego, że istnieje azymut kierunku odwrotnego, tj. , którego wartość różni się o 180&730; od otrzymanej w przykładzie, tj. .
Druga uwaga dotyczy możliwości kontroli przeprowadzonego rachunku
przyrosty współrzędnych wynoszą odpowiednio &lt;gap&gt; i mogą mieć znak albo dodatni, albo ujemny. W każdym z możliwych przypadków, biorąc pod uwagę bezwzględne wartości przyrostów, otrzymamy jedną wartość kąta &lt;gap&gt; z zależności<br>&lt;gap&gt;<br>zawartą między 0&730; a 90&730;. Wartość azymutu boku &lt;HI rend="italic"&gt;PK&lt;/HI&gt; obliczymy uwzględniając fakt, że w każdej ćwiartce układu współrzędnych prostokątnych znaki przyrostów tworzą inną kombinację. Kombinacje te określa się zgodnie z zasadami stosowanymi w trygonometrii (rys. 1.35).<br>&lt;gap&gt;<br>W zadaniu na obliczenie azymutu zapis symboliki punktów jest istotny dlatego, że istnieje azymut kierunku odwrotnego, tj. &lt;gap&gt;, którego wartość różni się o 180&730; od otrzymanej w przykładzie, tj. &lt;gap&gt;.<br>Druga uwaga dotyczy możliwości kontroli przeprowadzonego rachunku
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego