Typ tekstu: Książka
Autor: Seneta Włodzimierz,
Dolatowski Jakub
Tytuł: Dendrologia
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1955
pniem), silnie asymetrycznymi szyszkami odchylonymi ku nasadzie pędu, o tarczkach wypukłych, "kapturkowato" odgiętych ku nasadzie szyszki. Pomiędzy oboma podgatunkami istnieją liczne formy pośrednie i mieszańce, wyodrębniane dawniej jako P. rotundata Link, czyli sosna błotna; spotykana u nas na nielicznych stanowiskach na torfowiskach wysokich i przejściowych w górach.
Subalpejskie zarośla kosodrzewiny tworzą piętro kosodrzewiny - Pinetum subalpinum. Krzew pozostaje pod ochroną gatunkową. W górach odgrywa dużą rolę - powstrzymuje lawiny śnieżne i kamieniste, zapobiega erozji gleby. W uprawie często sadzona w zbyt małych ogrodach lub za blisko innych drzew i krzewów, z biegiem czasu zarasta i niszczy byliny, wkracza na ścieżki lub też sama
pniem), silnie asymetrycznymi szyszkami odchylonymi ku nasadzie pędu, o tarczkach wypukłych, "&lt;orig&gt;kapturkowato&lt;/&gt;" odgiętych ku nasadzie szyszki. Pomiędzy oboma podgatunkami istnieją liczne formy pośrednie i mieszańce, wyodrębniane dawniej jako &lt;foreign lang="lat"&gt;P. rotundata Link&lt;/&gt;, czyli sosna błotna; spotykana u nas na nielicznych stanowiskach na torfowiskach wysokich i przejściowych w górach.<br>Subalpejskie zarośla kosodrzewiny tworzą piętro kosodrzewiny - &lt;foreign lang="lat"&gt;Pinetum subalpinum&lt;/&gt;. Krzew pozostaje pod ochroną gatunkową. W górach odgrywa dużą rolę - powstrzymuje lawiny śnieżne i kamieniste, zapobiega erozji gleby. W uprawie często sadzona w zbyt małych ogrodach lub za blisko innych drzew i krzewów, z biegiem czasu zarasta i niszczy byliny, wkracza na ścieżki lub też sama
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego