Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
zbiorowiska te stanowią pozytywny czynnik krajobrazotwórczy.

7.10.Olsy i łęgi olszowe (zbiorowiska Ribo nigri-Alnetum i Circaeo-Alnetum)

A. Charakterystyka ogólna

Struktura roślinności. Są to zazwyczaj jednogatunkowe lasy zbudowane przez olszę czarną; tylko nielicznie występować może jesion, a na północy - brzoza omszona i świerk, warstwa krzewów na ogół bogata, tworzą ją: kruszyna, porzeczki: czerwona i czarna, czeremcha oraz wierzby. Runo w łęgu olszowym bogate, utworzone zarówno przez zioła, jak i trawy, w olsie typowym uboższe, złożone głównie z ziół, turzyc i traw bagiennych. Siedlisko. Łęg olszowy występuje zwykle na glebach murszowo-błotnych, głębokich torfach, czarnych ziemiach oraz na madach organicznych
zbiorowiska te stanowią pozytywny czynnik krajobrazotwórczy.<br><br>&lt;tit&gt;7.10.Olsy i łęgi olszowe (zbiorowiska Ribo nigri-Alnetum i Circaeo-Alnetum)&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;A. Charakterystyka ogólna&lt;/&gt;<br><br> Struktura roślinności. Są to zazwyczaj jednogatunkowe lasy zbudowane przez olszę czarną; tylko nielicznie występować może jesion, a na północy - brzoza omszona i świerk, warstwa krzewów na ogół bogata, tworzą ją: kruszyna, porzeczki: czerwona i czarna, czeremcha oraz wierzby. Runo w łęgu olszowym bogate, utworzone zarówno przez zioła, jak i trawy, w olsie typowym uboższe, złożone głównie z ziół, turzyc i traw bagiennych. Siedlisko. Łęg olszowy występuje zwykle na glebach murszowo-błotnych, głębokich torfach, czarnych ziemiach oraz na madach organicznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego