Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
Jego obecność w wodzie jest efektem beztlenowego rozkładu niektórych kwasów organicznych przez bakterie metanowe. Szczególnie duże jego ilości są wydzielane w zbiornikach wypłyconych, o dużej miąższości osadów dennych. Nagromadzenie metanu pod zwartą powłoką lodową może doprowadzić do jej rozerwania, a latem, gdy łatwo przenika on do atmosfery, może nastąpić samozapalenie, tworzą się wtedy tzw. błędne ogniki (Mikulski 1974).

Skład chemiczny wód jeziornych

Całkowitą zawartość rozpuszczonych w wodzie substancji chemicznych nazywa się mineralizacją ogólną. W wodach jeziornych nie istnieje, tak jak w przypadku wód oceanicznych, stałość proporcji między stężeniami podstawowych składników soli. Wynika to z cech indywidualnych jezior i ich dużego rozproszenia
Jego obecność w wodzie jest efektem beztlenowego rozkładu niektórych kwasów organicznych przez bakterie metanowe. Szczególnie duże jego ilości są wydzielane w zbiornikach wypłyconych, o dużej miąższości osadów dennych. Nagromadzenie metanu pod zwartą powłoką lodową może doprowadzić do jej rozerwania, a latem, gdy łatwo przenika on do atmosfery, może nastąpić samozapalenie, tworzą się wtedy tzw. błędne ogniki (Mikulski 1974). <br><br>&lt;tit&gt;Skład chemiczny wód jeziornych&lt;/&gt;<br><br>Całkowitą zawartość rozpuszczonych w wodzie substancji chemicznych nazywa się mineralizacją ogólną. W wodach jeziornych nie istnieje, tak jak w przypadku wód oceanicznych, stałość proporcji między stężeniami podstawowych składników soli. Wynika to z cech indywidualnych jezior i ich dużego rozproszenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego