Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
mineralnych lub organicznych substancji pozakomórkowych dopiero około 560 Ma temu.
Geneza szkieletu Parowanie wody na przybrzeżnych płyciznach w rejonach ciepłych
prowadzi do wzrostu zawartości w niej soli mineralnych, z których
jako pierwszy wytrąca się węglan wapnia (później dolomit, gips i sól kamienna).
Narzuca się więc niejako wykorzystanie węglanu wapnia jako tworzywa szkieletu przez organizmy żyjące w takim środowisku.
Powszechny pęd do rozwoju szkieletu na przełomie wendu i kambru był równoczesny
z pojawieniem się organizmów lepiących sobie ochronne rurki z drobin mineralnych (np. pracowicie wyszukiwanych blaszek miki). Dowodzi to, że przyczyną było pojawienie się


aktywnych, zapewne pełzających po dnie drapieżników. Wapienne rurki
mineralnych lub organicznych substancji pozakomórkowych dopiero około 560 Ma temu.<br>Geneza szkieletu Parowanie wody na przybrzeżnych płyciznach w rejonach ciepłych <br>prowadzi do wzrostu zawartości w niej soli mineralnych, z których <br>jako pierwszy wytrąca się węglan wapnia (później dolomit, gips i sól kamienna).<br>Narzuca się więc niejako wykorzystanie węglanu wapnia jako tworzywa szkieletu przez organizmy żyjące w takim środowisku.<br>Powszechny pęd do rozwoju szkieletu na przełomie wendu i kambru był równoczesny <br>z pojawieniem się organizmów lepiących sobie ochronne rurki z drobin mineralnych (np. pracowicie wyszukiwanych blaszek miki). Dowodzi to, że przyczyną było pojawienie się <br>&lt;page nr=136&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>aktywnych, zapewne pełzających po dnie drapieżników. Wapienne rurki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego