Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o warunkach prowadzenia rachunków bankowych
Rok: 2000
i własnoręczność podpisu zostanie poświadczona:
1) w kraju przez:
a) notariusza lub b) upoważnionego pracownika PKO-bp, 2) za granicą przez:
a) polską placówkę dyplomatyczną (konsularną) lub b) polską placówkę bankową lub c) notariusza lub d) bank zagraniczny będący korespondentem PKO-bp.
2. W przypadku otwierania rachunków dla małoletnich i ubezwłasnowolnionych nie stosuje się ust.1.

3. RACHUNKI WSPÓLNE
§ 7
Rachunki wspólne są prowadzone na rzecz dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej współposiadaczami.
§ 8
1. Przez zawarcie umowy o prowadzenie rachunku wspólnego współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi PKO-bp.
Współposiadacze wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego
i własnoręczność podpisu zostanie poświadczona:<br>1) w kraju przez:<br>a) notariusza lub b) upoważnionego pracownika PKO-bp, 2) za granicą przez:<br>a) polską placówkę dyplomatyczną (konsularną) lub b) polską placówkę bankową lub c) notariusza lub d) bank zagraniczny będący korespondentem PKO-bp.<br>2. W przypadku otwierania rachunków dla małoletnich i ubezwłasnowolnionych nie stosuje się ust.1.<br><br>3. RACHUNKI WSPÓLNE <br>§ 7<br>Rachunki wspólne są prowadzone na rzecz dwóch osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zwanych dalej współposiadaczami.<br>§ 8<br>1. Przez zawarcie umowy o prowadzenie rachunku wspólnego współposiadacze stają się wierzycielami solidarnymi PKO-bp.<br>Współposiadacze wyrażają nieodwołalną zgodę na dysponowanie przez każdego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego