Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
równania, konkretna wysokość mnożnika pieniężnego zależy od wysokości dwóch stóp (um i zr), wyrażających odpowiednio udział gotówki w obiegu oraz udział rezerw gotówkowych systemu bankowego w całkowitych depozytach w bankach płatnych na żądanie firm i gospodarstw domowych. Im wyższe są te stopy, tym niższy jest mnożnik.
Jeśli założymy, że stopa ubytku gotówki z systemu bankowego wzrosła z 0,2 do 0,4, a stopa całkowitych rezerw bankowych wzrosła z 0,2 do 0,3, to mnożnik pieniężny obniży się z 3 do 2. W pierwszym przypadku mielibyśmy bowiem:

natomiast w drugim przypadku:

Łatwo zauważyć, że przy założeniach: wzór (12.13) da
równania, konkretna wysokość mnożnika pieniężnego zależy od wysokości dwóch stóp (um i zr), wyrażających odpowiednio udział gotówki w obiegu oraz udział rezerw gotówkowych systemu bankowego w całkowitych depozytach w bankach płatnych na żądanie firm i gospodarstw domowych. Im wyższe są te stopy, tym niższy jest mnożnik.<br>Jeśli założymy, że stopa ubytku gotówki z systemu bankowego wzrosła z 0,2 do 0,4, a stopa całkowitych rezerw bankowych wzrosła z 0,2 do 0,3, to mnożnik pieniężny obniży się z 3 do 2. W pierwszym przypadku mielibyśmy bowiem: &lt;gap&gt;<br><br>natomiast w drugim przypadku: &lt;gap&gt;<br><br>Łatwo zauważyć, że przy założeniach: &lt;gap&gt; wzór (12.13) da
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego