Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 09.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
zakaz potwierdzania swoich słów dokumentami (oznaczonymi nadrukiem "tajne" lub "ściśle tajne", a więc praktycznie wszystkimi z esbeckich archiwów).

Estetyka pozyskiwania

Jak rzetelne są akta SB? Kandydaci na oficerów SB podczas szkolenia musieli zaliczyć przedmiot o nazwie metodyka zwalczania przestępczości politycznej. Podczas wykładów dowiadywali się, że każdą czynność operacyjną muszą odpowiednio udokumentować, a dokumentacja operacyjna "winna być prowadzona w sposób zwięzły, przejrzysty i estetyczny". Każda zdobyta informacja wymaga zarejestrowania w ewidencji operacyjnej. Do tego celu służą karty EO-4. Za ich pomocą rejestruje się m.in: kandydatów na tajnych współpracowników (tw), konsultantów (k) i kontakty operacyjne (ko).

"Tw", "k", "ko" i dodatkowo
zakaz potwierdzania swoich słów dokumentami (oznaczonymi nadrukiem "tajne" lub "ściśle tajne", a więc praktycznie wszystkimi z esbeckich archiwów).<br><br>&lt;tit&gt;Estetyka pozyskiwania&lt;/&gt;<br><br>Jak rzetelne są akta SB? Kandydaci na oficerów SB podczas szkolenia musieli zaliczyć przedmiot o nazwie metodyka zwalczania przestępczości politycznej. Podczas wykładów dowiadywali się, że każdą czynność operacyjną muszą odpowiednio udokumentować, a dokumentacja operacyjna "winna być prowadzona w sposób zwięzły, przejrzysty i estetyczny". Każda zdobyta informacja wymaga zarejestrowania w ewidencji operacyjnej. Do tego celu służą karty EO-4. Za ich pomocą rejestruje się m.in: kandydatów na tajnych współpracowników (tw), konsultantów (k) i kontakty operacyjne (ko).<br><br>"Tw", "k", "ko" i dodatkowo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego