Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
się układy polinukleotydowe (lub polinukleotydowo-białkowe), na których losowo generowaną i inwariantnie dziedziczoną zmienność właściwości w stosunku do środowiska działa dobór naturalny, czyli selekcja przez środowisko.
Koewolucja kodu genetycznego i świat RNA Niewiele potrafimy powiedzieć o zjawiskach, które towarzyszyły powstaniu pierwszych układów o wymaganych przez naszą "definicję" właściwościach. Z pewnością (udokumentowane to zostało doświadczalnie) wszystkie proste związki organiczne wchodzące w skład organizmów żywych powstawać mogą bez udziału tych organizmów, w wyniku działania procesów fizycznych abiotycznej natury.
Najprostszy układ polimerów organicznych o właściwościach umożliwiających ewolucję przez selekcję mógł składać się wyłącznie z kwasów rybonukleinowych (RNA), które pełniły zarówno funkcje nośników dziedziczności, jak
się układy polinukleotydowe (lub polinukleotydowo-białkowe), na których losowo generowaną i inwariantnie dziedziczoną zmienność właściwości w stosunku do środowiska działa dobór naturalny, czyli selekcja przez środowisko.<br>Koewolucja kodu genetycznego i świat RNA Niewiele potrafimy powiedzieć o zjawiskach, które towarzyszyły powstaniu pierwszych układów o wymaganych przez naszą "definicję" właściwościach. Z pewnością (udokumentowane to zostało doświadczalnie) wszystkie proste związki organiczne wchodzące w skład organizmów żywych powstawać mogą bez udziału tych organizmów, w wyniku działania procesów fizycznych abiotycznej natury.<br>&lt;page nr=110&gt; Najprostszy układ polimerów organicznych o właściwościach umożliwiających ewolucję przez selekcję mógł składać się wyłącznie z kwasów rybonukleinowych (RNA), które pełniły zarówno funkcje nośników dziedziczności, jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego