Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
tym jego współudział w opracowaniu broszury Stanisław Staszic jako geolog i jego epoka wydanej w 1958 r. - była to znajomość dość skromna. Nie jest to krytyka tego badacza; po prostu wtedy badań nad historią geologii nie prowadzono na większą skalę. Jak z tego wynika sugestie "o ojcostwie" nie zostały należycie udokumentowane.
Uprzednio stwierdziłem, że redaktor tom2u był bardzo tolerancyjny. W zasadzie wyszło to na dobre dziełu jako takiemu. Gorzej jest natomiast z poszczególnymi artykułami. Gdyby wysłano je do recenzji wówczas byłaby szansa zwrócenia uwagi autorom na konieczność uściślenia pewnych danych, bądź sięgnięcia do źródeł merytorycznie poprawnych.
Istnieje możliwość poprawienia takich potknięć
tym jego współudział w opracowaniu broszury &lt;hi rend="italic"&gt;Stanisław Staszic jako geolog i jego epoka&lt;/hi&gt; wydanej w 1958 r. - była to znajomość dość skromna. Nie jest to krytyka tego badacza; po prostu wtedy badań nad historią geologii nie prowadzono na większą skalę. Jak z tego wynika sugestie "o ojcostwie" nie zostały należycie udokumentowane.<br> Uprzednio stwierdziłem, że redaktor tom2u był bardzo tolerancyjny. W zasadzie wyszło to na dobre dziełu jako takiemu. Gorzej jest natomiast z poszczególnymi artykułami. Gdyby wysłano je do recenzji wówczas byłaby szansa zwrócenia uwagi autorom na konieczność uściślenia pewnych danych, bądź sięgnięcia do źródeł merytorycznie poprawnych.<br> Istnieje możliwość poprawienia takich potknięć
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego