Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
jak budowa linii kolejowej na złożu siarki, lokalizowanie osiedli mieszkaniowych na złożach np. w Tarnobrzegu i Lubinie, lokalizację zakładów przemysłowych na złożu w Zawierciu.
Wymienione przykłady wskazują też na niezadowalające powiązania problematyki złóż z planowaniem przestrzennym. Wiąże się to w Polsce z brakiem inwestycji typu Geofond, rejestrującej i chroniącej obszary udokumentowane. Nieodzowne jest rozwijanie prac nad szczegółową mapą geologiczno-gospodarczą, która powinna być sporządzona w pierwszej kolejności dla Polski Południowej. Są to zadania Państwowego Instytutu Geologicznego.

Ochrona wybranych obszarów powierzchni ziemi bezcennych ze względów naukowych i rekreacyjno-turystycznych.
Ochrona litosfery ma też za zadanie zapewnić warunki rozwoju osobowego i cywilizacyjnego człowieka
jak budowa linii kolejowej na złożu siarki, lokalizowanie osiedli mieszkaniowych na złożach np. w Tarnobrzegu i Lubinie, lokalizację zakładów przemysłowych na złożu w Zawierciu.<br>Wymienione przykłady wskazują też na niezadowalające powiązania problematyki złóż z planowaniem przestrzennym. Wiąże się to w Polsce z brakiem inwestycji typu Geofond, rejestrującej i chroniącej obszary udokumentowane. Nieodzowne jest rozwijanie prac nad szczegółową mapą geologiczno-gospodarczą, która powinna być sporządzona w pierwszej kolejności dla Polski Południowej. Są to zadania Państwowego Instytutu Geologicznego.<br><br>&lt;tit&gt;Ochrona wybranych obszarów powierzchni ziemi bezcennych ze względów naukowych i rekreacyjno-turystycznych.&lt;/&gt;<br>Ochrona litosfery ma też za zadanie zapewnić warunki rozwoju osobowego i cywilizacyjnego człowieka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego