Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
2. Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą wydatki z tytułu:
1) badań, zabiegów i operacji,
2) pobytu w szpitalu,
3) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.
3. Ubezpieczenie obejmuje również następujące udokumentowane koszty poniesione za granicą przez ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:
1) koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium.
2) dodatkowo poniesione koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu ubezpieczonego do kraju. Koszty sprowadzenia chorego z zagranicy do miejsca zamieszkania w
granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.<br>2. Za koszty leczenia uważa się powstałe za granicą wydatki z tytułu:<br>1) badań, zabiegów i operacji,<br>2) pobytu w szpitalu, <br>3) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza. <br>3. Ubezpieczenie obejmuje również następujące udokumentowane koszty poniesione za granicą przez ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:<br>1) koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium.<br>2) dodatkowo poniesione koszty powstałe w związku z koniecznością powrotu ubezpieczonego do kraju. Koszty sprowadzenia chorego z zagranicy do miejsca zamieszkania w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego