Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
uszkodzeniu mieszkania lub innych pomieszczeń oraz ruchomości domowych podnajętych przez ubezpieczającego wobec właściciela lub najemcy,
11) wynikające z przeniesienia chorób przez ubezpieczającego oraz zwierzęta należące lub pozostające pod jego opieką,
12) wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.
§ 28
Podstawą ustalenia wysokości szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są:
1) udokumentowane roszczenie zgłoszone przez poszkodowanego,
2) dokumenty i dowody właściwe dla danego warzenia, które stanowić mogą podstawę do zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczającym,
3) prawomocny wyrok sądu.
§ 29
1. TUiR "WARTA" SA ustala i wypłaca odszkodowanie należne poszkodowanemu w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego za czyny niedozwolone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
uszkodzeniu mieszkania lub innych pomieszczeń oraz ruchomości domowych podnajętych przez ubezpieczającego wobec właściciela lub najemcy, <br>11) wynikające z przeniesienia chorób przez ubezpieczającego oraz zwierzęta należące lub pozostające pod jego opieką, <br>12) wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających.<br>§ 28<br>Podstawą ustalenia wysokości szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są:<br>1) udokumentowane roszczenie zgłoszone przez poszkodowanego, <br>2) dokumenty i dowody właściwe dla danego warzenia, które stanowić mogą podstawę do zawarcia ugody pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczającym, <br>3) prawomocny wyrok sądu.<br>§ 29<br>1. TUiR "WARTA" SA ustala i wypłaca odszkodowanie należne poszkodowanemu w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego za czyny niedozwolone zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego