Typ tekstu: Książka
Autor: Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia
Tytuł: Cytobiochemia
Rok: 1995
H2A.
Z histonem H4 łączą się jeszcze dwa pierwszeństwa w chemii histonów: był pierwszym, którego sekwencję porównano z analogicznym histonem bardzo odległym filogenetycznie, a mianowicie z kiełków grochu (dla uzyskania 2 g czystego preparatu H4 trzeba było wykiełkować 25 ton nasion grochu [21]). Był to również pierwszy histon, dla którego udokumentowano obecność N-acetylowanej lizyny i występowanie takiej posyntetycznej modyfikacji w wewnętrznych pozycjach łańcucha polipeptydowego.
Analiza struktury pierwszorzędowej histonu H4 [163] pozwoliła na wyodrębnienie w tym białku dwóch obszarów, tj. aminoterminalnego (poz. 1­45) oraz karboksyloterminalnego (poz. 46­102) (rys. 11.4 i 11.5). Widoczne jest występowanie aminokwasów zasadowych w
H2A.<br>Z histonem H4 łączą się jeszcze dwa pierwszeństwa w chemii histonów: był pierwszym, którego sekwencję porównano z analogicznym histonem bardzo odległym filogenetycznie, a mianowicie z kiełków grochu (dla uzyskania 2 g czystego preparatu H4 trzeba było wykiełkować 25 ton nasion grochu [21]). Był to również pierwszy histon, dla którego udokumentowano obecność N-acetylowanej lizyny i występowanie takiej posyntetycznej modyfikacji w wewnętrznych pozycjach łańcucha polipeptydowego.<br>Analiza struktury pierwszorzędowej histonu H4 [163] pozwoliła na wyodrębnienie w tym białku dwóch obszarów, tj. aminoterminalnego (poz. 1­45) oraz karboksyloterminalnego (poz. 46­102) (rys. 11.4 i 11.5). Widoczne jest występowanie aminokwasów zasadowych w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego