Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 1995
nie spłacona kwota kredytu tak, aby wyznaczyć nową wysokość raty pozwalającej w pełni rozliczyć się z Bankiem, zgodnie z postanowieniami umowy. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany podanej stopy procentowej także w umowach już podpisanych i na warunkach określonych Umową Kredytową.
Co stanowi zabezpieczenie udzielonego kredytu?
PAMBank bierze pod uwagę udokumentowany poziom dochodów Kredytobiorców jako zabezpieczenie obsługi zaciągniętego kredytu. Ponadto zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości, na której mają być prowadzone prace budowlane, finansowane przez PAMBank. Generalny Wykonawca gwarantuje jakość i terminowość wykonywanych prac budowlanych, a także przeprowadzenie prac w ramach ustalonego kosztorysu.
W jaki sposób spłacany jest kredyt?
Kredyt
nie spłacona kwota kredytu tak, aby wyznaczyć nową wysokość raty pozwalającej w pełni rozliczyć się z Bankiem, zgodnie z postanowieniami umowy. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany podanej stopy procentowej także w umowach już podpisanych i na warunkach określonych Umową Kredytową.<br>&lt;tit&gt;Co stanowi zabezpieczenie udzielonego kredytu?&lt;/&gt;<br>PAMBank bierze pod uwagę udokumentowany poziom dochodów Kredytobiorców jako zabezpieczenie obsługi zaciągniętego kredytu. Ponadto zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości, na której mają być prowadzone prace budowlane, finansowane przez PAMBank. Generalny Wykonawca gwarantuje jakość i terminowość wykonywanych prac budowlanych, a także przeprowadzenie prac w ramach ustalonego kosztorysu.<br>&lt;tit&gt;W jaki sposób spłacany jest kredyt?&lt;/&gt;<br>Kredyt
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego