Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
wykładziny ścian. podłóg, malowanie oraz instalacje sygnalizacyjne.
4. Umową ubezpieczenia mieszkania objęte są również ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały mu przydzielone do używania albo wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub inną jednostkę organizacyjną pod warunkiem, że fakt przydzielenia do używania albo wypożyczenia został udokumentowany lub potwierdzony przez tę jednostkę.
5. Umową ubezpieczenia mieszkania nie są objęte następujące ruchomości domowe:
1) dokumenty i rękopisy,
2) metale szlachetne - w złomie i sztabach,
3) nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne - nie stanowiące wyrobu użytkowego,
4) zbiory kolekcjonerskie,
5) paliwa napędowe,
6) przedmioty w ilościach wskazujących na ich
wykładziny ścian. podłóg, malowanie oraz instalacje sygnalizacyjne.<br>4. Umową ubezpieczenia mieszkania objęte są również ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały mu przydzielone do używania albo wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub inną jednostkę organizacyjną pod warunkiem, że fakt przydzielenia do używania albo wypożyczenia został udokumentowany lub potwierdzony przez tę jednostkę.<br>5. Umową ubezpieczenia mieszkania nie są objęte następujące ruchomości domowe:<br>1) dokumenty i rękopisy,<br>2) metale szlachetne - w złomie i sztabach,<br>3) nie oprawione kamienie szlachetne i syntetyczne - nie stanowiące wyrobu użytkowego,<br>4) zbiory kolekcjonerskie,<br>5) paliwa napędowe,<br>6) przedmioty w ilościach wskazujących na ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego