Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
3,4 i 6 objęte są ubezpieczeniem, jeżeli znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu.
5. Umową ubezpieczenia mieszkania objęte są również ruchomości domowe, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie użyczenia lub wypożyczenie przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy, pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony.
6. Umową ubezpieczenia mieszkania nie są objęte następujące ruchomości domowe:
1) dokumenty i rękopisy,
2) srebro, złoto i platyna w złomie i sztabach,
3) nieoprawione kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne, perły, bursztyny, korale, nie stanowiące przedmiotu użytkowego,
4) zbiory kolekcjonerskie,
5) broń i trofea
3,4 i 6 objęte są ubezpieczeniem, jeżeli znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu.<br>5. Umową ubezpieczenia mieszkania objęte są również ruchomości domowe, czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie użyczenia lub wypożyczenie przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub zakład pracy, pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został udokumentowany oraz potwierdzony.<br>6. Umową ubezpieczenia mieszkania nie są objęte następujące ruchomości domowe:<br>1) dokumenty i rękopisy, <br>2) srebro, złoto i platyna w złomie i sztabach, <br>3) nieoprawione kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne, perły, bursztyny, korale, nie stanowiące przedmiotu użytkowego, <br>4) zbiory kolekcjonerskie, <br>5) broń i trofea
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego