Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
K. Bromka oraz danymi dotyczącymi zawodowo czynnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych zebranymi w trakcie spisów powszechnych.
Metoda badań
Zróżnicowanie przestrzenne jakiejś wielkości można ujmować dwojako: 1) jako bezwzględne różnice, 2) jako stosunki między wartościami miernika charakteryzującego tę wielkość w analizowanych jednostkach przestrzennych.
Dlatego też proces przemian stopnia zróżnicowania przestrzennego można ujmować dwojako - bezwzględnie i względnie. To rozróżnienie jest istotne, gdyż niejednokrotnie zróżnicowanie przestrzenne w ujęciu bezwzględnym rośnie, a względnym - maleje lub odwrotnie.
W niniejszym artykule analizowano przemiany zróżnicowania przestrzennego badanych wielkości w obu ujęciach.
Kierunek zmian stopnia zróżnicowania przestrzennego badanych wielkości określono następująco.
1. Dla każdego z uwzględnianych lat uszeregowano powiaty
K. Bromka oraz danymi dotyczącymi zawodowo czynnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych zebranymi w trakcie spisów powszechnych.<br>&lt;tit1&gt;Metoda badań&lt;/tit1&gt;<br>Zróżnicowanie przestrzenne jakiejś wielkości można ujmować dwojako: 1) jako bezwzględne różnice, 2) jako stosunki między wartościami miernika charakteryzującego tę wielkość w analizowanych jednostkach przestrzennych.<br>Dlatego też proces przemian stopnia zróżnicowania przestrzennego można ujmować dwojako - bezwzględnie i względnie. To rozróżnienie jest istotne, gdyż niejednokrotnie zróżnicowanie przestrzenne w ujęciu bezwzględnym rośnie, a względnym - maleje lub odwrotnie.<br>W niniejszym artykule analizowano przemiany zróżnicowania przestrzennego badanych wielkości w obu ujęciach. <br>Kierunek zmian stopnia zróżnicowania przestrzennego badanych wielkości określono następująco.<br>1. Dla każdego z uwzględnianych lat uszeregowano powiaty
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego