Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
na Rzecz Ekorozwoju, opracowujący raporty tematyczne.
B. Zaufal (1986) wyróżnił cztery podstawowe etapy ekorozwoju:
- programowanie celów,
- badanie środowiska przyrodniczego,
- prognozowanie zmian w środowisku,
- działania realizacyjne.

Programowanie celów

Pierwsze zagadnienie dotyczy celów dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. B. Zaufal (1986) stwierdza, że: "Cele ekorozwoju dotyczą przede wszystkim rozwoju człowieka, powinny więc ujmować istotę odczuć i pragnień oraz potrzeby człowieka". Jest to więc domena problematyki humanistycznej podporządkowana zasadom etyki.
Żyjemy w epoce głębokich przemian, określających sens ludzkiej pracy. Miejsce dotychczasowego panowania nad przyrodą zajmuje powoli pojmowanie sensu pracy jako "zrozumienia świata i porozumienia między ludźmi". W tym nowym rozumieniu świata J. Tischner podkreśla
na Rzecz Ekorozwoju, opracowujący raporty tematyczne.<br>B. Zaufal (1986) wyróżnił cztery podstawowe etapy ekorozwoju:<br>- programowanie celów,<br>- badanie środowiska przyrodniczego,<br>- prognozowanie zmian w środowisku,<br>- działania realizacyjne.<br><br>&lt;tit&gt;Programowanie celów&lt;/&gt;<br><br>Pierwsze zagadnienie dotyczy celów dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. B. Zaufal (1986) stwierdza, że: "Cele ekorozwoju dotyczą przede wszystkim rozwoju człowieka, powinny więc ujmować istotę odczuć i pragnień oraz potrzeby człowieka". Jest to więc domena problematyki humanistycznej podporządkowana zasadom etyki.<br>Żyjemy w epoce głębokich przemian, określających sens ludzkiej pracy. Miejsce dotychczasowego panowania nad przyrodą zajmuje powoli pojmowanie sensu pracy jako "zrozumienia świata i porozumienia między ludźmi". W tym nowym rozumieniu świata J. Tischner podkreśla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego