Typ tekstu: Książka
Autor: Kolińska Krystyna
Tytuł: Orzeszkowa, złote ptaki i terroryści
Rok: 1996
gorączce, powtarzać hasła, które jeszcze jako niedoświadczony młodzieniaszek petersburskiej uczelni słyszał z ust Rosjanina - Degajewa, a więc: nieodzowność spisków, terror! I agitacja, uświadamianie ludu roboczego... Przede wszystkim - uświadamiać, ukazywać inne perspektywy życia. - Chłopi, niestety - boleje Kunicki - nie rozumieją jeszcze życiowej szansy, oferowanej przez "Proletariat". Ostatnio, gdy rozdawał z towarzyszami odezwy, ukradkiem, na procesjach Bożego Ciała, gdzie było wyraźnie zadeklarowane, że "rozda się ziemię tym, którym się należy, bo na niej orzą", poszczuli agitatorów złymi psami. Lepszy odzew znajdują propagandowe hasła w podmiejskich piwiarniach, tanich szynkach wśród niektórych warszawskich robotników, o młodym jeszcze robotniczym rodowodzie, bowiem niektórzy byli synami wyzutych z majątków
gorączce, powtarzać hasła, które jeszcze jako niedoświadczony młodzieniaszek petersburskiej uczelni słyszał z ust Rosjanina - Degajewa, a więc: nieodzowność spisków, terror! I agitacja, uświadamianie ludu roboczego... Przede wszystkim - uświadamiać, ukazywać inne perspektywy życia. - Chłopi, niestety - boleje Kunicki - nie rozumieją jeszcze życiowej szansy, oferowanej przez "Proletariat". Ostatnio, gdy rozdawał z towarzyszami odezwy, ukradkiem, na procesjach Bożego Ciała, gdzie było wyraźnie zadeklarowane, że "rozda się ziemię tym, którym się należy, bo na niej orzą", poszczuli agitatorów złymi psami. Lepszy odzew znajdują propagandowe hasła w podmiejskich piwiarniach, tanich szynkach wśród niektórych warszawskich robotników, o młodym jeszcze robotniczym rodowodzie, bowiem niektórzy byli synami wyzutych z majątków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego