Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wiadomości Botaniczne
Nr: XVIII
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1974
transektach wiodących od otwartych muraw naskalnych, poprzez zbiorowiska murawowo-leśne, do lasu. Przejścia te analizuje pod względem bardzo licznych cech ekologicznych i fitosocjologicznych jakościowo, a także ilościowo, przy użyciu szeregu metod matematyczno-statystycznych. Podstawą opracowań są nowe badania terenowe P. Jakucsa, materiały i obserwacje zebrane przez niego przy okazji przygotowywania uprzednich publikacji na temat roślinności kserotermicznej oraz dane zaczerpnięte z bardzo licznych prac innych autorów.
Książka składa się z kilku wyraźnie wyodrębnionych rozdziałów. W pierwszym omówione są warunki, w jakich kształtują się w przyrodzie granice i obrzeża lasów. Drugi dotyczy obserwacji wykonanych w krajobrazie lasostepu w Węgierskim Średniogórzu (w górach Vertes
transektach wiodących od otwartych muraw naskalnych, poprzez zbiorowiska murawowo-leśne, do lasu. Przejścia te analizuje pod względem bardzo licznych cech ekologicznych i fitosocjologicznych jakościowo, a także ilościowo, przy użyciu szeregu metod matematyczno-statystycznych. Podstawą opracowań są nowe badania terenowe P. Jakucsa, materiały i obserwacje zebrane przez niego przy okazji przygotowywania uprzednich publikacji na temat roślinności kserotermicznej oraz dane zaczerpnięte z bardzo licznych prac innych autorów.<br>Książka składa się z kilku wyraźnie wyodrębnionych rozdziałów. W pierwszym omówione są warunki, w jakich kształtują się w przyrodzie granice i obrzeża lasów. Drugi dotyczy obserwacji wykonanych w krajobrazie lasostepu w Węgierskim Średniogórzu (w górach Vertes
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego