Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
z rzeczywistością (cechuje je niski poziom realizmu życiowego), a zatem nie mierzą inteligencji, lecz raczej "zdolność do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów" (to pierwszy zarzut). Nie da się obronić neutralności kulturowej testów Cattella, gdyż i one są w jakimś stopniu "łatwiejsze" dla osób, które miały już kontakt (publikacje zawierające różnorakie łamigłówki umysłowe, uprzednie doświadczenia testowe itp.) z materiałem podobnym do testowego (to drugi zarzut).

Podsumowując to, co dotychczas napisałem na temat kulturowej adaptacji testów skonstruowanych z myślą o osobach władających innym językiem i dysponujących odmiennym od "naszych" badanych (i nas samych) doświadczeniem kulturowym, proponuję, aby - jeżeli przekracza to nasze możliwości - zrezygnować z pseudoadaptacji
z rzeczywistością (cechuje je niski poziom realizmu życiowego), a zatem nie mierzą inteligencji, lecz raczej "zdolność do rozwiązywania abstrakcyjnych problemów" (to pierwszy zarzut). Nie da się obronić neutralności kulturowej testów Cattella, gdyż i one są w jakimś stopniu "łatwiejsze" dla osób, które miały już kontakt (publikacje zawierające różnorakie łamigłówki umysłowe, uprzednie doświadczenia testowe itp.) z materiałem podobnym do testowego (to drugi zarzut).<br><br>Podsumowując to, co dotychczas napisałem na temat kulturowej adaptacji testów skonstruowanych z myślą o osobach władających innym językiem i dysponujących odmiennym od "naszych" badanych (i nas samych) doświadczeniem kulturowym, proponuję, aby - jeżeli przekracza to nasze możliwości - zrezygnować z pseudoadaptacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego