Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.
§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:
1) działanie sprawcy wykroczenia na szkodę mienia społecznego; 2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie; 4) prowadzenie przez sprawcę próżniaczego trybu życia; 5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie; 6) chuligański charakter wykroczenia; 7) działanie pod wpływem alkoholu; 8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy; 9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.
Art. 34. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do
sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.<br>§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:<br>1) działanie sprawcy wykroczenia na szkodę mienia społecznego; 2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; 3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie; 4) prowadzenie przez sprawcę próżniaczego trybu życia; 5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie; 6) chuligański charakter wykroczenia; 7) działanie pod wpływem alkoholu; 8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której sprawca powinien okazać szczególne względy; 9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.<br>Art. 34. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego