Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
niepoliczalny. Jak mówi Meschonnic:

Meschonnic konsekwentnie zmierza do demetryzacji rytmu, zakładając, że metr usuwa rytm z wypowiedzi, umieszcza go w strukturze, a nie w systemie wypowiedzi. Metryka odrzuca dykcję i głos. Strukturalizm, jego zdaniem, zapomniał o głosie, a struktura była jedynie mową bez głosu.
Zarówno metrum, jak i rytm, są uprzednie wobec sensu, ale w różny sposób. Uprzedniość metrum jest kulturowa, chronologiczna. Uprzedza ono poetę w taki sposób, jak język uprzedza słowo. Rytm uprzedza sens słów, ale nie same słowa. Rytm jest uprzedniością archaiczną, jak mówi Meschonnic, jakby zawartą w nas prehistorią. Rytmy w mowie stanowią właśnie tę część archaiczną, są
niepoliczalny. Jak mówi Meschonnic:<br>&lt;gap&gt;<br>Meschonnic konsekwentnie zmierza do demetryzacji rytmu, zakładając, że metr usuwa rytm z wypowiedzi, umieszcza go w strukturze, a nie w systemie wypowiedzi. Metryka odrzuca dykcję i głos. Strukturalizm, jego zdaniem, zapomniał o głosie, a struktura była jedynie mową bez głosu.<br>Zarówno metrum, jak i rytm, są uprzednie wobec sensu, ale w różny sposób. Uprzedniość metrum jest kulturowa, chronologiczna. Uprzedza ono poetę w taki sposób, jak język uprzedza słowo. Rytm uprzedza sens słów, ale nie same słowa. Rytm jest uprzedniością archaiczną, jak mówi Meschonnic, jakby zawartą w nas prehistorią. Rytmy w mowie stanowią właśnie tę część archaiczną, są
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego