Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
czynniki:
1, ustalenie celu podejmowania decyzji;
2, identyfikację istniejących możliwości wyboru;
3, określenie konsekwencji możliwości wyboru;
4, ocenę konsekwencji pod względem istotnych dla konsumenta celów;
5, wpływ złudzeń związanych z formowaniem ocen;
6, dostępność informacji odnoszących się do istniejących możliwości ich następstw oraz sytuacji, w jakiej podejmowane są decyzje;
7, uprzednie doświadczenia związane z podobnymi sytuacjami decyzyjnymi.
Podstawowym kryterium rozpatrywania istniejących możliwości jest wymiar korzyść- -strata. Proces podejmowania decyzji opisywany jest przez reguły w postaci heurystyk. Dotyczą one strategii oceny ważności określonych cech, szacowania stopnia satysfakcji będącej wynikiem zakupu, określania cechy najistotniejszej, podejmowania oceny przez eliminacje cech nie spełniających zakładanych kryteriów
czynniki: <br>1, ustalenie celu podejmowania decyzji; <br>2, identyfikację istniejących możliwości wyboru; <br>3, określenie konsekwencji możliwości wyboru; <br>4, ocenę konsekwencji pod względem istotnych dla konsumenta celów; <br>5, wpływ złudzeń związanych z formowaniem ocen; <br>6, dostępność informacji odnoszących się do istniejących możliwości ich następstw oraz sytuacji, w jakiej podejmowane są decyzje; <br>7, uprzednie doświadczenia związane z podobnymi sytuacjami decyzyjnymi. <br>Podstawowym kryterium rozpatrywania istniejących możliwości jest wymiar korzyść- -strata. Proces podejmowania decyzji opisywany jest przez reguły w postaci heurystyk. Dotyczą one strategii oceny ważności określonych cech, szacowania stopnia satysfakcji będącej wynikiem zakupu, określania cechy najistotniejszej, podejmowania oceny przez eliminacje cech nie spełniających zakładanych kryteriów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego