Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
na działanie antygenów otrzymały nazwę odpowiedzi immunologicznej.
Odporność może być wrodzona (nieswoista) lub nabyta (swoista). Pierwszy rodzaj odporności polega na tym, że organizm od początku swego życia jest niepodatny na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych bez uprzedniego zetknięcia się z nimi. W drugim wypadku uzyskanie odporności, z reguły długotrwałej, następuje w wyniku uprzedniego zakażenia.
Przeciwciała powstają w komórkach zwanych immunocytami. Reakcje odpornościowe mogą zachodzić na powierzchni komórki - odpowiedź typu komórkowego lub pozakomórkowo - odpowiedź typu humoralnego.
Wszystkie komórki układu odpornościowego są pochodnymi komórek mezenchymy. Według klasyfikacji histologicznej należą one do grupy komórek łącznotkankowych. W szczególności w procesach immunologicznych uczestniczą komórki układu jednojądrzastych makrofagów (por
na działanie antygenów otrzymały nazwę odpowiedzi immunologicznej.<br>Odporność może być wrodzona (nieswoista) lub nabyta (swoista). Pierwszy rodzaj odporności polega na tym, że organizm od początku swego życia jest niepodatny na działanie drobnoustrojów chorobotwórczych bez uprzedniego zetknięcia się z nimi. W drugim wypadku uzyskanie odporności, z reguły długotrwałej, następuje w wyniku uprzedniego zakażenia.<br>Przeciwciała powstają w komórkach zwanych immunocytami. Reakcje odpornościowe mogą zachodzić na powierzchni komórki - odpowiedź typu komórkowego lub pozakomórkowo - odpowiedź typu humoralnego.<br>Wszystkie komórki układu odpornościowego są pochodnymi komórek mezenchymy. Według klasyfikacji histologicznej należą one do grupy komórek łącznotkankowych. W szczególności w procesach immunologicznych uczestniczą komórki układu jednojądrzastych makrofagów (por
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego