Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
produktów w ramach każdego z działów określono taką liczbą ilorazów, jaka w fazie pierwszej, wynikała z ustalenia ich wagi w całej produkcji rolnej. Wspomnianą uprzednio liczbę n ograniczono (w drodze licznych prób) do 6 kolejnych największych ilorazów. W skład kierunku mogło więc wchodzić co najwyżej 6 elementów (produktów).
Nazwę kierunku urabiano do nazwy przeważających lub wchodzących do kierunku produktów roślinnych i zwierzęcych, dla których przyjęto następujące symbole:
produkty roślinne
p - pszenica
ż - żyto
j - jęczmień
z - ziemniaki
o - owoce
w - warzywa
l - len
k - konopie
r - rzepak
t - tytoń
b - buraki cukrowe
produkty zwierzęce
b - żywiec bydlęcy
t - żywiec trzodowy
d
produktów w ramach każdego z działów określono taką liczbą ilorazów, jaka w fazie pierwszej, wynikała z ustalenia ich wagi w całej produkcji rolnej. Wspomnianą uprzednio liczbę &lt;hi rend ="italic"&gt;n&lt;/hi&gt; ograniczono (w drodze licznych prób) do 6 kolejnych największych ilorazów. W skład kierunku mogło więc wchodzić co najwyżej 6 elementów (produktów). <br>Nazwę kierunku urabiano do nazwy przeważających lub wchodzących do kierunku produktów roślinnych i zwierzęcych, dla których przyjęto następujące symbole:<br>produkty roślinne<br>p - pszenica<br>ż - żyto<br>j - jęczmień<br>z - ziemniaki<br>o - owoce<br>w - warzywa<br>l - len<br>k - konopie<br>r - rzepak<br>t - tytoń<br>b - buraki cukrowe<br>produkty zwierzęce<br>b - żywiec bydlęcy<br>t - żywiec trzodowy<br>d
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego