Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
który jednak dla danego człowieka może do tego stopnia nie przedstawiać żadnej wartości, że człowiek ten uzna go za "pseudorzeczywistość". Dla poety może to być świat motocyklisty, dla motocyklisty świat lekarza, dla lekarza świat astronoma itp. Uznanie za realność jest następstwem ożywienia w człowieku odczuć aksjologicznych. Gdy jakaś sfera "świata" utraci dla człowieka wszelką wartość, zostaje natychmiast objęta horyzontem "pozoru egzystencjalnego", w którym trwa na pograniczu bytu i niebytu.
Konkretny dzień pracy i rozrywki upływa człowiekowi w kontekście sytuacyjnym, którego aksjologiczne zabarwienie jest niewątpliwe. Na kontekst ten składa się konkretny zespół wartości, do realizacji których jest hic et nunc powołany. Korelatywny
który jednak dla danego człowieka może do tego stopnia nie przedstawiać żadnej wartości, że człowiek ten uzna go za "pseudorzeczywistość". Dla poety może to być świat motocyklisty, dla motocyklisty świat lekarza, dla lekarza świat astronoma itp. Uznanie za realność jest następstwem ożywienia w człowieku odczuć aksjologicznych. Gdy jakaś sfera "świata" utraci dla człowieka wszelką wartość, zostaje natychmiast objęta horyzontem "pozoru egzystencjalnego", w którym trwa na pograniczu bytu i niebytu.<br>Konkretny dzień pracy i rozrywki upływa człowiekowi w kontekście sytuacyjnym, którego aksjologiczne zabarwienie jest niewątpliwe. Na kontekst ten składa się konkretny zespół wartości, do realizacji których jest hic et nunc powołany. Korelatywny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego